Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Aktieutdelning

Förutom att skänka en penninggåva kan du även skänka fondandelar eller din aktieutdelning till Cancerforskningsfonden Norrland. Alla gåvor är värdefulla och bidrar till att främja cancerforskningen.

Cancerforskningsfonden Norrland är skattebefriad och genom att skänka fonder eller din aktieutdelning till stiftelsen höjs värdet på din gåva med 40%. Du behöver inte betala skatt för detta.

För att skänka fondandelar, aktieutdelning, kontakta din bank så hjälper de till.

För frågor, kontakta stiftelsens sekretariat, tel: 090-785 28 54.