Aktieutdelning2018-10-16T18:21:04+02:00

Skänk din aktieutdelning – skattefritt

Förutom att skänka en penninggåva kan du även skänka din aktieutdelning till Cancerforskningsfonden Norrland. Alla gåvor är värdefulla och bidrar till att främja cancerforskningen.

Cancerforskningsfonden Norrland är skattebefriad och genom att skänka din aktieutdelning till stiftelsen höjs värdet på din gåva med 40%. Du behöver inte betala skatt för detta.

För att skänka aktieutdelning, kontakta din bank så hjälper de till.

För frågor, kontakta stiftelsens sekretariat, tel 090-785 28 54.

Aktuella händelser