Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Aktieutdelning

Dina fondandelar eller din aktieutdelning är värda 40 % mer!

Förutom att ge en penninggåva kan du även skänka fondandelar eller aktieutdelning till Cancerforskningsfonden Norrland. Alla gåvor är värdefulla och bidrar till att främja cancerforskningen.

Cancerforskningsfonden Norrland är skattebefriad och genom att skänka fonder eller din aktieutdelning till stiftelsen höjs värdet på din gåva med 40%. Du behöver inte betala skatt för detta.

Varför värda 40 % mer?

Vid en kapitalskatt på 30% behåller 700 kronor av en utdelning på 1 000 kr efter skatt. Om utdelningen i stället skänks till en ideell organisation är den skattebefriad, vilket innebär att organisationen får behålla hela summan på 1000 kronor. Därmed har köpkraften för gåvan ökat med drygt 40 %, vilket innebär att organisationen kan göra 40 % mer med gåvan än vad en individ skulle kunna göra med samma summa efter skatt!

För att skänka fondandelar, aktieutdelning, kontakta din bank så hjälper de till.

För frågor, kontakta stiftelsens sekretariat: Telefon: 090-785 28 54.