Ansökningar

För ansökan Resa:
Tre ansökningsperioder med sista ansökningsdag 30 oktober, 30 februari och 30 maj!

För ansökan Projekt, Stipendium och Samfinansiering doktorand:
Endast en ansökningsperiod med sista ansökningsdag 30 oktober!
För att ansökan skall sparas måste fälten “Projekttitel” och “Summa” anges. Om du ej har den exakta summan när du börjar fylla i ansökan, så fyll bara i 0 kr.

För Vetenskaplig rapport:
Rapporten skall bestå av en sammanfattning av uppnådda forskningsresultat, dels av angivna referenser som publicerats eller kommer att publiceras som resultat av det utförda forskningsarbetet samt av särtryck, manuskript, fotokopior och korrektur, etc, till vart och ett av de refererade arbetena.

Även om resultaten ej är helt färdiga för publicering skall en ev redovisning ske i det vetenskapliga arbetets form så att metodik och resultat kan bedömas objektivt.

Har du funderingar angående din ansökan kan du ringa 090-785 28 54.
Denna hemsida är ny och du kan inte komma åt dina gamla ansökningar. Men vill du ha kopia av en tidigare gjord ansökan, vänligen kontakta Pia Granlund.
OBS! Har du problem med inloggning, kontakta Pia Granlund på ovanstående tel nr eller via e-mail info@cancerforskningsfonden.se

Logga In
Registerera
Glömt Lösenord