Ansökningar

Sista ansökningstid är för våren 30 april 2019 (för hösten 30 oktober). OBS! För att ansökan skall sparas måste fälten ”Projekttitel” och ”Summa” anges. Om du ej har den exakta summan när du börjar fylla i ansökan, så fyll bara i 0 kr.

Har du funderingar angående din ansökan kan du ringa antingen 090-785 28 54 eller 070-549 28 54.
OBS! Har du problem med inloggning, kontakta Pia Granlund på ovanstående tel nummer eller på e-mail info@cancerforskningsfonden.se

Inget konto? Registrera dig här