Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond satsar gemensamt 2021 över 12,5 miljoner på cancerforskning till forskare i norra Sverige. De största medlen går till forskare vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, men även till viktiga patientfokuserade projekt till andra kliniker i norra Sverige som bedriver cancervård och forskning. Bland alla projekten som nu erhållit medel kan nämnas följande;

SCA logo

Medarbetare på SCA har även 2020 valt att skänka julgåva till Cancerforskningsfonden Norrland. Gåvan på 784.000 kr är mycket uppskattad och blir ett stort bidrag till forskningen. TACK!

Akvarellmålning av Julharen

Vi framför ett stort tack för gåvan på 2.200 kronor. Tack för ert engagemang med “Julharen” och för ert initiativ att skänka gåvan till Cancerforskningsfonden Norrland.