Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Urinblåsecancer - cancer i urinblåsan

Om cancern inte har spridit sig, utan bara finns i urinblåsan är prognosen god. Vid ytliga tumörer hyvlas dessa bort och vid aggressiva sker behandling med operation eller strålbehandling. Behandling med cytostatika sker om cancersjukdomen har spridit sig.