Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Lungcancer Kvinnor

Största riskfaktorn

Medelåldern bland de kvinnor som drabbas är ca 64 år, men man ser att alltfler yngre kvinnor också drabbas. Den absolut största anledningen till lungcancer är tobaksrökning, och just den relativt sett stora användningen av tobak är orsaken till att antalet fall ökar bland kvinnor. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.

.