Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Lungcancer för män

Största riskfaktorn för lungcancer

Den absolut största anledningen till lungcancer är tobaksrökning. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.