Lungcancer för män

Den absolut största anledningen till lungcancer är tobaksrökning. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.

.