Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Malignt melanom

Idag har man goda möjligheter att bota cancersjukdomen Malignt melanom, främst genom operation. Även andra behandlingar, såsom strålbehandling, cytostatika och olika former av immunoterapi, kan vara effektiva.

.