Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Prostatacancer

Mellan 5 till 10 procent av all prostatacancer anses ha ärftliga orsaker. Idag finns det goda möjligheter att bota eller hålla cancersjukdomen under kontroll. Prostatacancer behandlas med operation eller strålbehandling. I många fall är det inte säkert att behandling behöver ges. Om prostatacancern har spridit sig till exempelvis skelettet, ges behandling med läkemedel som tar bort de manliga hormonerna. Näär prostatacancern har börjat växa igen ges olika former av strålbehandling och cytostatiska.