Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är lätt att bota, vilket gör att dödligheten är mycket låg. Vid behandling av Skivepitelcancer behöver man vanligtvis bara ta bort hudförändringarna genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.

.