Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är lätt att bota, vilket gör att dödligheten är mycket låg. Vid behandling av Skivepitelcancer behöver man vanligtvis bara ta bort hudförändringarna genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.

.