Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland yngre män, men den utgör endast 1 procent av alla cancersjukdomar bland män. Tidigare var det svårt att bota testikelcancer, men idag botas över 90 procent. Behandling sker med operation eller cytostatika om cancern har spridit sig.