Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Tjocktarmscancer - Ändtarmscancer

Endast omkring hälften av de som insjuknar i Tjocktarmscancer och Ändtarmscancer kan botas. En stor anledning är att tjock- och ändtarmscancer är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Behandlingen består av operation och strålbehandling. Även cytostatika kan användas som tilläggsbehandling..