Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Förekomsten av cancer

Det årliga antalet nyupptäckta fall av cancer var 20 000 år 1960 och är nu uppe i mer än 43 000 nydiagnostiserade fall per år.

Antalet fall per miljon invånare har under denna period ökat med mer än 75%, vilket motsvarar en årlig ökning med 3,5%. Den största orsaken till ökningen är den stigande medellivslängden, eftersom risken att få cancer ökar med åldern. En annan orsak är en förbättrad diagnostik.

Under 2002 registrerades i norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen) ca 4 200 nya fall av cancersjukdom. För närvarande inträffar i norra Sverige 460 cancerfall per år per 100 000 invånare. Man räknar med att under de närmaste 10-15 åren kommer antalet cancerfall att öka i genomsnitt med 8%. Man räknar med att var tredje – var fjärde idag levande person kommer att utveckla en cancersjukdom under sin livstid. Förekomsten av cancer varierar också i olika delar av landet. Störst är risken i storstäderna. Men variationer förekommer mellan olika tumörsjukdomar.