Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Vår historia

Jubileumskliniken i Umeå var en av de fyra Jubileumskliniker som delvis finansierades av den gjorda nationalinsamlingen med anledning av Gustaf V:s 70-årsdag 1928.

Professor Lars-Gunnar Larsson initierade uppbyggnaden av nuvarande onkologi byggnad i Umeå 1960. Professor Olle Kjellgren knöts till gynekologisk onkologi strax efter starten.

Stiftelsens bildande

1963 bildades Stiftelsen Jubileumsklinikens i Umeå Forskningsfond, senare benämnd Cancerforskningsfonden i Umeå och Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland, av ovan nämnda professorerna Lars Gunnar Larsson och Olle Kjellgren.

En betydelsefull samarbetspartner

1965 blev Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet en betydelsefull samarbetspartner. Lionklubben i Edefors banade väg för andra klubbar att ansluta sig. Lions Cancerforskningsfond utgör en samlande och övergripande intresseorganisation för alla Lionklubbarna i norra Sverige i medvetande om att de medel som Lionklubbarna insamlar i sin helhet kommer cancerforskning till godo i Lionismens namn och anda.