2017-10-10

Insamling & Gåvor

I januari 2017 gjordes en insamling i Skellefteå, som inbringade 60.000 kr. Stort tack till alla som bidragit!

I augusti skänktes en gåva på 200.000 kr av Thomas Hernqvist.

I oktober 2016 kom två stora gåvor från två privatpersoner; 500.000 kr från Härnösand och 200.000 kr från Luleå