Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen
2024-02-11

Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen

11 februari 2024

Den Internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskap firas den 11 februari. Dagen firas för tionde året, sedan 2015.

Fler kvinnor och flickor behöver vara representerade i naturvetenskapliga ämnen. Det är avgörande för förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Jämställdhet är en global prioritering.

Cancerforskningsfonden i Norrland har i år gjort en extra satsning på 75 miljoner till tio olika projekt inom cancerforskning. Hälften av forskargrupperna leds av kvinnor och i de andra fem finns det också kvinnliga forskare.

Ni kan läsa mer här om forskarna och om samtliga forskningsprojekt samt deras tio projektledare.

Bilder hämtade från Umeå Universitet. Fotograf: Mattias Pettersson

Pernilla Wikström forskargrupp:

Beatrice Melin forskargrupp:

Bethany Van Guelpen forskargrupp:

Sofie Degerman forskargrupp:

Sophia Harlid forskargrupp:

Richard Palmqvist forskargrupp:

Daniel Öhlund forskargrupp:

Håkan Hedman forskargrupp:

Tufve Nyholm forskargrupp:

Mikael Johansson forskargrupp:

#cancerforskning #cancer #cancerforskningsfonden

#WomenInScience

Andra artiklar kring Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen

https://www.altinget.se/…/eu-kommissionar-ivanova-fler…

https://unric.org/…/den-internationella-dagen-for…/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/…/international…