Cancersjukdomar Lokalisation

Totala antalet cancerfall i Sverige är nu drygt 43 000 per år, jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Kvinnor

De vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor är: 1) bröstcancer (29%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) livmoderkroppscancer (6%), 4) lungcancer (5%), 5) skivepitelcancer (5%), 6) äggstockscancer (4%), 7) malignt melanom (4%)

Den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor är bröstcancer. Den uppgår till drygt en fjärdedel av all cancer hos kvinnor. Läs mer om Bröstcancer.

Tjock- och ändtarmscancer kan sägas vara en välfärdssjukdom, då det i dagens samhälle har blivit allt vanligare med stillasittande jobb och kostvanor med mycket fett och litet fibrer. Läs mer om tjocktarmscancer och ändtarmscancer.

Olika former av underlivscancer är äggstockscancer, livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer. Läs mer om underlivscancer.
De senaste åren har antalet lungcancerfall bland män minskat, men tyvärr ses en ökning fortfarande hos kvinnor. Läs mer om lungcancer för kvinnor.
Denna cancerform är en sorts hudcancer. Läs mer om skivepitelcancer.
Malignt melanom ökar snabbt. Läs mer om sjukdomen Malignt melanom.

Män

De vanligaste cancersjukdomarna bland män är: 1) prostatacancer (31%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) lungcancer (8%), 4) cancer i urinblåsan (7%), 5) skivepitelcancer (7%).

Den vanligaste cancersjukdomen bland män är prostatacancer. Den utgör nästan en tredjedel av all cancer hos män. Läs mer om Prostatacancer.

Lungcancer är totalt sett den vanligaste cancersjukdomen i Sverige, bland män den tredje vanligaste. Läs mer om lungcancer.

En cancerform som inte är så vanlig före 60 års åldern. Läs mer om urinblåsecancer.

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland yngre män. Läs mer om Testikelcancer.