Lokalisation2018-10-16T18:27:21+02:00

Lokalisation

Totala antalet cancerfall i Sverige är nu drygt 43 000 per år, jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Kvinnor

De vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor är: 1) bröstcancer (29%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) livmoderkroppscancer (6%), 4) lungcancer (5%), 5) skivepitelcancer (5%), 6) äggstockscancer (4%), 7) malignt melanom (4%)

Den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor är bröstcancer. Den uppgår till drygt en fjärdedel av all cancer hos kvinnor. Mellan 5 och 10% av all bröstcancer anses ha ärftliga orsaker. Man har idag goda möjligheter att bota sjukdomen eller hålla den under kontroll. Idag behandlas sjukdomen med vanligtvis olika kombinationer, t ex operation (där man nu ofta kan bevara bröstet), strålbehandling, cytostatika och anti-hormoner. Ibland är det tillräckligt med enbart operation.

Tjock- och ändtarmscancer kan sägas vara en välfärdssjukdom, då det i dagens samhälle har blivit allt vanligare med stillasittande jobb och kostvanor med mycket fett och litet fibrer. Endast hälften av de som insjuknar kan botas och orsaken till det är att sjukdomen är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Behandling utförs genom operation och man ger även strålbehandling och cytostatika som tilläggsbehandling.

Olika former av underlivscancer är äggstockscancer, livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.
Livmoderhalscancer har blivit allt ovanligare i Sverige, tack vare gynekologiska hälsokontroller, då man tidigt upptäcker sjukdomen och kan behandla den.
Äggstockscancer är den sjätte vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. De flesta fallen påträffas i åldersgruppen 65-74 år, och risken är större för de kvinnor som aldrig fått barn. Behandling sker med operation och ev också cytostatika och strålbehandling. Man har goda chanser att klara sig pga förbättrad kirurgiteknik och nya cytostatika.
Livmoderkroppscancer är den tredje vanligaste cancern bland kvinnor, främst äldre. Behandling ges med kirurgi och strålbehandling. Prognosen är mycket god, särskilt om cancern upptäcks i ett tidigt stadium.
De senaste åren har antalet lungcancerfall bland män minskat, men tyvärr ses en ökning fortfarande hos kvinnor. Medelåldern är ca 64 år, men även yngre kvinnor drabbas nu allt oftare. Den absolut största orsaken till lungcancer är tobaksrökning, och just den relativt sett stora användningen av tobak är orsaken till att antalet fall ökar bland kvinnor. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.
Denna cancerform är en sorts hudcancer. Denna cancertyp, liksom många andra, drabbar mest äldre personer. Sjukdomen är lätt att bota och dödligheten är mycket låg. Vid behandling av sjukdomen behöver man vanligtvis bara ta bort hudförändringarna genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.
Malignt melanom ökar snabbt. Anledningen till detta är med största sannolikhet den ökade solexponeringen. Bland kvinnor är det den sjunde vanligaste. Man har goda möjligheter att bota sjukdomen, främst genom operation. Även annan behadnling kan vara effektiv, t ex strålbehandling, cytostatika och olika former av immunoterapi.

Män

De vanligaste cancersjukdomarna bland män är: 1) prostatacancer (31%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) lungcancer (8%), 4) cancer i urinblåsan (7%), 5) skivepitelcancer (7%).

Den vanligaste cancersjukdomen bland män är prostatacancer. Den utgör nästan en tredjedel av all cancer hos män. Hos ca 5-10% av prostatacancer patienter ses en familjär anhopning. Man har nu goda möjligheter att bota lokaliserad sjukdom eller hålla den under kontroll. Idag behandlas sjukdomen med operation eller strålbehandling. I många fall är det inte heller säkert att behandling behöver ges. Om sjukdomen är spridd, ofta till skelettet, ges behandling med läkemedel som tar bort manliga hormoner. När sjukdomen sedan åter börjar växa ges olika former av strålbehandling och cytostatika.

Lungcancer är totalt sett den vanligaste cancersjukdomen i Sverige, bland män den tredje vanligaste. De senaste åren har antalet lungcancerfall bland män minskat något, medelåldern är ca 64 år. Den absolut största orsaken till lungcancer är tobaksrökning, 80-90% av all lungcancer anses orsakas av rökning. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.

En cancerform som inte är så vanlig före 60 års åldern. Om cancern enbart finns i urinblåsan är prognosen god. Vid ytliga tumörer hyvlas tumören bort och vid aggressiv tumör i urinblåsan sker behandling med operation eller strålbehandling. Cytostatika används när sjukdomen spridit sig.

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland yngre män, men den utgör endast 1% av all cancer bland män. Tidigare var det en svårbotad sjukdom, men idag botas över 90%, genom operation eller vid spridd sjukdom med tillägg av cytostatikabehandling.

Aktuella händelser