Den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor är bröstcancer. Den uppgår till drygt en fjärdedel av all cancer hos kvinnor. Mellan 5 och 10% av all bröstcancer anses ha ärftliga orsaker. Man har idag goda möjligheter att bota sjukdomen eller hålla den under kontroll. Idag behandlas sjukdomen med vanligtvis olika kombinationer, t ex operation (där man nu ofta kan bevara bröstet), strålbehandling, cytostatika och anti-hormoner. Ibland är det tillräckligt med enbart operation.