Urinblåsecancer är en cancerform som inte är så vanlig före 60 års åldern. Om cancern enbart finns i urinblåsan är prognosen god. Vid ytliga tumörer hyvlas tumören bort och vid aggressiv tumör i urinblåsan sker behandling med operation eller strålbehandling. Cytostatika används när sjukdomen spridit sig.