De senaste åren har antalet lungcancerfall bland män minskat, men tyvärr ses en ökning fortfarande hos kvinnor. Medelåldern är ca 64 år, men även yngre kvinnor drabbas nu allt oftare. Den absolut största orsaken till lungcancer är tobaksrökning, och just den relativt sett stora användningen av tobak är orsaken till att antalet fall ökar bland kvinnor. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.