Malignt melanom ökar snabbt. Anledningen till detta är med största sannolikhet den ökade solexponeringen. Bland kvinnor är det den sjunde vanligaste. Man har goda möjligheter att bota sjukdomen, främst genom operation. Även annan behadnling kan vara effektiv, t ex strålbehandling, cytostatika och olika former av immunoterapi.