Den vanligaste cancersjukdomen bland män är prostatacancer. Den utgör nästan en tredjedel av all cancer hos män. Hos ca 5-10% av prostatacancer patienter ses en familjär anhopning. Man har nu goda möjligheter att bota lokaliserad sjukdom eller hålla den under kontroll. Idag behandlas sjukdomen med operation eller strålbehandling. I många fall är det inte heller säkert att behandling behöver ges. Om sjukdomen är spridd, ofta till skelettet, ges behandling med läkemedel som tar bort manliga hormoner. När sjukdomen sedan åter börjar växa ges olika former av strålbehandling och cytostatika.