Skivepitelcancer är en sorts hudcancer. Denna cancertyp, liksom många andra, drabbar mest äldre personer. Sjukdomen är lätt att bota och dödligheten är mycket låg. Vid behandling av Skivepitelcancer behöver man vanligtvis bara ta bort hudförändringarna genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.