Tjocktarmscancer och ändtarmscancer kan sägas vara en välfärdssjukdom, då det i dagens samhälle har blivit allt vanligare med stillasittande jobb och kostvanor med mycket fett och litet fibrer. Endast hälften av de som insjuknar kan botas och orsaken till det är att sjukdomen är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Behandling utförs genom operation och man ger även strålbehandling och cytostatika som tilläggsbehandling.