Olika former av underlivscancer är äggstockscancer, livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer har blivit allt ovanligare i Sverige, tack vare gynekologiska hälsokontroller, då man tidigt upptäcker sjukdomen och kan behandla den. Äggstockscancer är den sjätte vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. De flesta fallen påträffas i åldersgruppen 65-74 år, och risken är större för de kvinnor som aldrig fått barn.

Behandling sker med operation och ev också cytostatika och strålbehandling. Man har goda chanser att klara sig pga förbättrad kirurgiteknik och nya cytostatika. Livmoderkroppscancer är den tredje vanligaste cancern bland kvinnor, främst äldre. Behandling ges med kirurgi och strålbehandling. Prognosen är mycket god, särskilt om cancern upptäcks i ett tidigt stadium.