PET-MR, utrustning för avbildning och analys av tumörer.
2017-10-10

Nu är den nya utrustningen PET-MR på plats!

Satsningen 50 milj kr i den nya apparaten för avbildning och analys av tumörer har installerats på strålbehandlingen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Invigning var i oktober 2014.