Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond satsar gemensamt 2021 över 12,5 miljoner på cancerforskning till forskare i norra Sverige. De största medlen går till forskare vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, men även till viktiga patientfokuserade projekt till andra kliniker i norra Sverige som bedriver cancervård och forskning. Bland alla projekten som nu erhållit medel kan nämnas följande;

SCA logo

Medarbetare på SCA har även 2020 valt att skänka julgåva till Cancerforskningsfonden Norrland. Gåvan på 784.000 kr är mycket uppskattad och blir ett stort bidrag till forskningen. TACK!

Akvarellmålning av Julharen

Vi framför ett stort tack för gåvan på 2.200 kronor. Tack för ert engagemang med “Julharen” och för ert initiativ att skänka gåvan till Cancerforskningsfonden Norrland.

Kraftinsamling mot cancer

Näske Bygårdsförening i Höga Kusten har arrangerat en insamling som inbringat 31.600 kr till Cancerforskningsfonden i Norrland. Under rubriken KRAFTinSAMLING mot cancer samlades pengarna in genom bl a ett antal kulturevenemang. Andra föreningar har nu tillfrågats att ta konceptet vidare och redan har Köpmanholmen PRO accepterat utmaningen. De kommer att fortsätta utmana ytterligare föreningar och förhoppningen är att KRAFTinSAMLING mot cancer ska rulla på under många år framöver.

Vårt varma tack till de tre rockbanden Brëschladd, Hangover Survivors, Barrikad!De hade ordnat en spelning i Luleå “Rock the Dock VII”, där intäkterna från spelningen skänktes till Cancerforskningsfonden Norrland. Checken överlämnades av Anette Strandljung till Pia Granlund.

Skellefteå Harley Club

Skellefteå Harley Club har fotograferat och sålt en kalender till förmån för bröstcancerforskning. vilket inbringade 20.336 kr. Tack alla som bidragit på olika sätt!

I januari 2017 gjordes en insamling i Skellefteå, som inbringade 60.000 kr. Stort tack till alla som bidragit!

I augusti skänktes en gåva på 200.000 kr av Thomas Hernqvist.

I oktober 2016 kom två stora gåvor från två privatpersoner; 500.000 kr från Härnösand och 200.000 kr från Luleå

PET-MR, utrustning för avbildning och analys av tumörer.

Satsningen 50 milj kr i den nya apparaten för avbildning och analys av tumörer har installerats på strålbehandlingen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Invigning var i oktober 2014.

Just idag är jag stark- Cancerforskningsfonden

I Härnösand har gjorts en insamlingsaktivitet som blivit mycket stor och uppmärksammad. Läs om det enastående och värdefulla arbetet med att samla in pengar till cancerforskning. Alla insamlade pengar kommer att skänkas till Cancerforskningsfonden Norrland.

Mer om detta hittar du på adress www.justidagarjagstark.org

Lördag 7 december 2013 överlämnades checken med den imponerande summan av 676.543,50 kr! Michael Arevärn, Håkan Hedman och Björn Zackrisson var glada att ta emot checken av Per Wikström, Malin Lönn Wretling och Anna-Karin Hasselborg. Isedora Timander Skogström, som också hör till gruppen som jobbat med insamlingen, kunde tyvärr inte vara med.