Organisation2018-07-06T15:37:35+02:00

Organisation

Administration

Adress:
Cancerforskningsfonden
Norrland Onkologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Tel: 090-785 28 54
Mobil: 070-549 28 54
e-mail: pia@cancerforskningsfonden.se

Styrelse

Ordförande Roger Henriksson Professor, överläkare
Vice ordförande Elisabeth O Karlsson Verksamhetschef
Ledamot Anders Bergh Professor, överläkare
Ledamot Beatrice Melin Professor, överläkare
Suppleant Jörgen Olofsson Sjukhusfysiker
Suppleant Camilla Thellenberg-Karlsson Överläkare

Lions Cancerforskningsfond

Ledamot Martin Enqvist Distrikt 101P
Ledamot Jorma Sandelin Distrikt 101N
Suppleant Britta Olsson Distrikt 101P
Suppleant Jan-Petter Olsson Distrikt 101N

Forskningsnämnd

Ordförande Kjell Grankvist Professor
Ledamot Roger Henriksson Professor, överläkare
Ledamot Mikael Karlsson Professor
Ledamot Mikael Johansson Lektor, överläkare
Ledamot Beatrice Melin Professor
Ledamot David Lindquist Läkare
Ledamot Eva Lundin Professor, överläkare

Revisor

Ernst & Young

Förvaltare

Robur, Swedbank

Aktuella händelser