SCA logo

Sundsvall, januari 2019
Största julklappen går till Cancerforskningsfonden i Norrland
SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2018 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.

Hur beloppen skulle fördelas mellan de tre mottagarna avgjordes av SCAs medarbetare, som kunde rösta på de tre alternativen på företagets intranät. Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 880 000 kronor, Världsnaturfonden WWF och dess kampanj Rädda Östersjön får 316 000 kronor och Läkare utan gränser  får 304 000 kronor.

Pengarna överförs till de tre organisationerna med en varm hälsning om ett gott nytt 2019 från SCAs medarbetare.