Prognos2018-10-16T18:46:09+02:00

Prognos

Idag botas mer än varannan cancerpatient. Trots ökning av antalet cancerfall har den åldersrelaterade dödligheten i cancersjukdomar minskat.

Men fortfarande beror vart fjärde – vart femte dödsfall bland 10-15 åringar på cancer och vart tredje dödsfall bland 50 åringar har denna orsak. Totalt var femte svensk dör i cancersjukdom.

Den främsta anledningen till att en minskning i dödligheten har skett torde vara att cancerdiagnosen ställs tidigare, innan tumören hunnit sprida sig. Även utveckling av behandlingsmetoderna har bidragit till den gynnsamma utvecklingen. Positivt är också att vi idag kan ge ett mycket bättre omhändertagande av de cancerpatienter som inte kan botas. Allt fler av dem som inte botas kan erbjudas ett både längre och bättre liv.

När man inte längre kan kontrollera cancersjukdomens utbredning finns det således goda möjligheter att lindra, förebygga smärta, hindra uppkomsten av typiska cancersår och minska annat lidande som tidigare varit svåra att behandla.

Aktuella händelser