Mikael Johansson

Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond i Norr hade 2019 beviljat 6 milj kr till ett tre års projekt rörande Lungcancer.

Mikael Johansson har arbetat med detta projekt och hans rapport kan läsas här.

KLICKA HÄR