Skellefteå Harley Club
2017-10-10

Skellefteå Harley Club

Skellefteå Harley Club har fotograferat och sålt en kalender till förmån för bröstcancerforskning. vilket inbringade 20.336 kr. Tack alla som bidragit på olika sätt!