Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Testamente

Ett testamente till Cancerforskningsfonden i Norrland är en gåva för livet. Ett testamente gör att din sista vilja får betydelse efter din bortgång. I testamentet kan du själv bestämma vilka som ska ärva dina tillgångar och egendomar.

Fonden tar tacksamt emot gåvor och arv i form av t ex kontanter, värdepapper och fastigheter. Fonden är befriad från arvs-, gåvo- och reavinstskatt, vilket innebär att vi kan garantera att varje gåva till går till Cancerforskningsfonden i Norrland.En bank, advokat eller annan sakkunnig person kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt testamente. Om du använder formuläret nedan kan du få svar på dina frågor och funderingar via e-post.Fyll i uppgifterna. När du är klar klickar du på knappen “Skicka”.

Org.nr: 894001-4007