2022-05-02

Utdelning forskningsmedel 2022

Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond satsar gemensamt 2022 nära 12 miljoner kr på cancerforskning till forskare i norra Sverige. De största medlen går till forskare vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, men även till viktiga patientfokuserade projekt till andra kliniker i norra Sverige som bedriver cancervård och forskning. Bland alla projekten som nu erhållit medel kan nämnas följande;

Bröstcancer – 200.000 kr

Harlid Sophia. Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder 

Wu Wendy Yi Ying. Metabolomics in early detection of breast cancer 

Prostatcancer – 1.150.000 kr

Bergh Anders. Förbättrad tidig diagnostik av aggressiv prostatacancer

Björeland Ulrika. Magnetic Resonance Imaging – its use and usefulness in prostate cancer radiotherapy

Semenas Julius. Integrative analysis of genetic and epigenetic heterogeneities of metastatic prostate cancer for modeling of patient response to androgen receptor targeting therapy 

Thellenberg Karlsson Camilla. Clinical radiotherapy trials of prostate cancer 

Wikström Pernilla. Biological knowledge about metastasis heterogeneity provides possibilities for personalized therapy of metastatic prostate cancer 

Coloncancer – 1.450.000 kr

van Guelpen Bethany. Etiology, risk prediction and early detection of colorectal cancer 

Gunnarsson Ulf. Systeminflammatorisk reaktion vid kolorektal cancer 

Jonsson Josefin. The significance of the histopathological growth patterns in colorectal liver metastases 

Ling Agnes. Diagnostic characteristics of serrated lesions of the colorectum 

Ljuslinder Ingrid. Markers for treatment effect and risk of relapse in colorectal cancer 

Löwenmark Thyra. The microflora of the large intestine in colorectal cancer development and progression 

Rutegård Martin. Preoperativ oral antibiotikaregim och kirurgiska infektioner efter anastomoskirurgi för kolorektalcancer

Sai San Moon. Antibiotics and risk of colorectal cancer: Population-based registry studies 

Sitohy Basel. Prognostic biomarkers in colorectal cancer

Pancreascancer – 480.000 kr

Lindblad Stina. Kliniska och biokemiska markörer för prediktion av radiologisk respons vid behandling av avancerad pankreascancer 

Patthey Cedric. Characterizing the role of intrapancreatic neurons in pancreatic ductal adenocarcinoma 

Öhlund Daniel. Targeting Tumor-stromal Interactions in Pancreatic cancer 

Strålbehandling – 1.767.000 kr

Arnelo Urban. Combination of stenting and ERCP guided Radiofrequency Ablation for Metastatic and Inoperable Cholangiocarcinoma (the CERAMIC study) 

Brandefors Lena. Waldenströms makroglobulin – biomarkörer roll för utveckling av sjukdom och sjukdomsprogress – En studie inom PREDICT 

Bylund Mikael. MR som underlag för dosplanering vid strålterapi MR som underlag för dosplanering vid strålterapi 

Hellström Max. Next generation quantitative magnetic resonance imaging for individualized radiotherapy

Löfstedt Tommy. Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data 

Nilsson Erik. Optimization in Radiotherapy: Correlation between functional imaging and pathology 

Näsmark Torbjörn. Utveckling av ett kliniskt arbetsflöde med DECT vid dosplanering inför protonbehandling 

Remeseiro Silvia. Long-range gene regulation and 3D organization of the glioblastoma genome

Simkó Attila Tibor. Improving methods in radiotherapy using deep convolutional neural networks. 

Söderkvist Karin. Benefits of protons in pelvic radiotherapy – Experiences from Skandionkliniken, the National Proton Center

Palliativ / omvårdnad – 815.000 kr

Martinsson Lisa. Smärtskattning för patienter med cancer inom palliativ vård – validitet, reliabilitet och användbarhet av Abbey pain scale 

Melin-Johansson Christina. Palliativa konsultteams erfarenheter av att ge kompetensstöd till kollegor om brytpunktssamtal och existentiella samtal 

Strigård Karin. Stomi vid cancer – hur kan vi göra livet lättare? 

Tödt Kristina. Ett hälsofrämjande vardags- och arbetsliv under och bortom cancersjukdom, att med tvärvetenskapligt samarbete göra skillnad för många 

Widgren Ylva. Betydelsen av ospecifika behandlingsfaktorer i vårdmötet för patienters behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga i cancervård 

Gyncancer – 1.000.000 kr

Idahl Annika. HOPPSA – Hysterectomy and opportunistic salpingectomy; och

Ovarian cancer with tubal origin: Is it caused by genital infections? 

Israelsson Pernilla.

Clinical implications of LRIG protein expression in uterine cervical cancer and endometrial cancer 

Lindquist David. Role of LRIG proteins and BMP signaling in ovarian cancer 

Lorenzzi Löfgren Alexandra. Role of LRIG proteins in ovarian cancer 

Ottander Ulrika. Immunosuppressive mechanisms and their role for endometriosis-associated ovarian cancer 

Wiberg Rebecca. Prospektiv utvärdering av den postoperativa uppföljningen av kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi 

Lungcancer – 200.000 kr

Karlowatz Nick. Enable Personalized Lung Cancer Monitoring; a commitment for life

Övriga – 4.060.000 kr

Brattsand Maria. Kallikreinrelaterade peptidasers betydelse för uppkomst samt progression av cancer 

Dahlin Anna. The heritability of glioma: A multi-omics approach 

Degerman Sofie. Bioinformatisk analys av storskaliga dataset inom hematologiska maligniteter

Eriksson Maria. Treatment and metabolomic profiling of malignant glioma

Fahlén Anneli. Forskningssköterska, KPE, Onkologkliniken Sundsvall 

Frisan Teresa. Microenvironment modulation by bacterial genotoxin-induced senescence in infection and cancer 

Fåhraeus Robin. Karaktärisering av MDM2’s interaktion till c-myc mRNA och dess fysiologiska konsekvenser

Gu Xiaolian. Evaluation of the clinical significance of TAP1 and TAP2 expression in squamous cell carcinoma of the oral tongue 

Gunhaga Lena. Evaluate metastatic aggressiveness and identify metastatic-related mechanisms in human cancer cells

Hawranek Carolina. DIRECT- evaluating clinical effectiveness and patient safety of direct versus family-mediated genetic cancer risk information

Hedman Håkan. Simoa-analys av plasma-LRIG1 i human cancer 

von Hofsten Jonas. Evaluation of rhabdomyosarcoma progression in genetic models 

Hörnblad Andreas. Gene regulatory mechanisms in obesity and liver cancer 

Jonsson Sebastian. Identification and validation of early metabolic markers of malignant glioma 

Carlund Olivia. Genetic and epigenetic analysis of hematological cells in telomere-related diseases, in normal cellular aging and in hematological malignancies 

Landström Marene. Targeting the oncogenic TGFbeta -TRAF6 signaling pathway – a novel cancer treatment strategy and drug development program 

Mei Ya-Fang. Novel. Oncolytic Replication-competent Adenovirus 11p Vectors for Human Cancer Therapy 

Nilsson Jonas. Discovery of hidden neoantigens in extrachromosomal DNA for the use in therapeutic RNA vaccination against solid tumors 

Nylander Karin. Studies of squamous cell carcinoma of the mobile tongue focusing on changes in clinically normal tongue contralateral to the tumour and the use of artificial intelligence in prediction of recurrence 

Persson Emma. Hedgehog signaling pathways – promising therapeutic targets for treatment of advanced cancer 

Vadivel Gnanasundram Sivakumar. Investigating the functional significance of cancer driven synonymous mutations 

Söderkvist Britta. Hedgehog signaling as a target for cancer treatment 

Wilson Sara. Axon guidance molecules and nerve growth in cancer