Världscancerdagen 2024
2024-02-04

Världscancerdagen 2024

Världscancerdagen 4 februari 2024 – ett globalt initiativ som förenar miljontals människor runt om i världen varje år. 

Dagen initierades 2000 av den internationella unionen mot cancer för att öka medvetenhet och kunskap om cancerrisker samt åtgärder för att bättre förebygga, upptäcka och behandla sjukdomen. 

I år är det tredje och sista året av kampanjen ”Close the care gap”. Denna kampanj engagerar cancerpatienter, organisationer, beslutsfattare, yrkesverksamma och allmänheten för att minska de många ojämlikheter som finns inom hälso- och vården. Samt de hinder många som drabbats av cancersjukdom stöter på, när de försöker få tillgång till cancervård, att få den vård de behöver.

2024 handlar om att engagera världsledare att prioritera cancer, anta strategier för att adressera ojämlikhet och avsätta resurser för att säkerställa att ingen dör av en förebyggbar och behandlingsbar cancer.

https://www.uicc.org/news/less-one-month-until-world-cancer-day-2024

Instagram 

https://www.instagram.com/worldcancerday/ https://www.instagram.com/uicc_official/

Facebook

https://www.facebook.com/worldcancerday

https://wwwfacebook.com/uicc.org

I Sverige finns Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Instagram https://www.instagram.com/natverketmotcancer/

Facebook https://www.facebook.com/natverketmotcancer/