Text Världscancerdagen 2024 och en jordglob
2024-01-31

Världscancerdagen

4 februari 2024

Världscancerdagen – ett globalt initiativ som förenar miljontals människor runt om i världen varje år.

Dagen initierades 2000 av den internationella unionen mot cancer för att öka medvetenhet och kunskap om cancerrisker samt åtgärder för att bättre förebygga, upptäcka och behandla sjukdomen.

I år är det tredje och sista året av kampanjen ”Close the care gap”. Denna kampanj engagerar cancerpatienter, organisationer, beslutsfattare, yrkesverksamma och allmänheten för att minska de många ojämlikheter som finns inom hälso- och vården. Samt de hinder många som drabbats av cancersjukdom stöter på, när de försöker få tillgång till cancervård, att få den vård de behöver.

2024 handlar om att engagera världsledare att prioritera cancer, anta strategier för att adressera ojämlikhet och avsätta resurser för att säkerställa att ingen dör av en förebyggbar och behandlingsbar cancer.

#WorldCancerDay #CloseTheCareGap #cancerawareness #cancer #Världscancerdagen #cancerforskning
https://www.uicc.org/…/less-one-month-until-world…
Instagram https://www.instagram.com/worldcancerday/https://www.instagram.com/uicc_official/
Facebook https://www.facebook.com/worldcancerday
https://wwwfacebook.com/uicc.org

Nätverket mot cancer

I Sverige finns Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Den 4 februari 2024 anordnar Nätverket mot cancer en sändning/alternativt deltagande på plats i Stockholm.

Instagram https://www.instagram.com/natverketmotcancer/
Facebook https://www.facebook.com/natverketmotcancer/