2023-07-04

Vårt varma tack till High Coast Car Meet!

Vårt varma tack till High Coast Car Meet som samlat in 63.169 kr!

High Coast Car Meet är en ny startad ideell förening som anordnar en bilträff för hela familjen där alla intäkter går till välgörenhet. Nyligen genomfördes en sådan träff och i samband med detta insamlades tillsammans med sponsorer 63.169 kr! Föreningen tackar alla företag och personer som ställt upp. Det var totalt 54 företag som stöttade på olika sätt med bidrag, priser m,m.

Från vänster:
Tim Hägglund, Emma Grönlund, Marlene Grönlund, Sari Ylönen, Örjan Lundquist, Simon Johansson, Christian Norvall
Frånvarande Emil Hägglund

Vill du veta mer om High Coast Car Meet, så finns de på Facebook, Instagram och hemsida highcoastcarmeet.cybersite.nu  (under uppbyggnad)