Vetenskaplig rapport

OBS! Detta är en slutrapport som skickas in när projektet är avslutat.

Rapporten skall bestå av en sammanfattning av uppnådda forskningsresultat, dels av angivna referenser som publicerats eller kommer att publiceras som resultat av det utförda forskningsarbetet samt av särtryck, manuskript, fotokopior och korrektur, etc, till vart och ett av de refererade arbetena.

Även om resultaten ej är helt färdiga för publicering skall en ev redovisning ske i det vetenskapliga arbetets form så att metodik och resultat kan bedömas objektivt.