Bröstcancer

Mellan 5 till 10 procent av all bröstcancer anses ha ärftliga orsaker. Idag finns det goda möjligheter att bota eller hålla cancersjukdomen under kontroll. Bröstcancer behandlas vanligtvis med olika kombinationer av till exempel operation (där man nu ofta kan bevara bröstet), strålbehandling, cytostatika och anti-hormoner. I vissa fall räcker det med enbart operation.