Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Vad är bröstcancer? Här svarar vi på de vanligaste frågorna

Bröstcancer orsakas av en elakartad tumör i bröstet. Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen av cancer, ungefär 8000 kvinnor får diagnosen varje år. Bröstcancer kan te sig olika från person till person. Vissa former av bröstcancer växer exempelvis snabbare än andra. Viktigt att veta är dock att chansen att bli botad har ökat kraftigt under de senaste årtiondena- något som främst beror på att fler fall av cancer kan upptäckas tidigare och det finns allt bättre behandlingar. 

Vilka är de vanligaste symptomen på bröstcancer? 

Det kan finnas flera symptom på bröstcancer, men de vanligaste är listade nedan. Det allra vanligaste symptomet är att det bildas en knöl i bröstet. Alla knölar i bröstet behöver dock inte vara cancer – knölar kan även bildas av exempelvis bröstvävnad eller svullna körtlar. Om du upptäcker en knöl eller förändring i bröstet är det däremot alltid viktigt att gå till en läkare och undersöka knölen. 

Tänk på att många av symptomen listade ovan kan orsakas av andra saker. Vätska ur bröstvårtan kan exempelvis vara symptom på förändrade hormonnivåer. Svullnad och rodnad på brösten kan även bero på mjölkstockning eller en bröstböld. En knöl som försvinner efter menstruation är nästan aldrig cancerartad.  

Hur stor är chansen att överleva bröstcancer?

Nuförtiden botas de absolut flesta från bröstcancer. Detta är framförallt på grund av att fler fall upptäcks tidigare. Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas regelbundet till mammografi – en slags röntgen som tidigt upptäcker bröstcancer. Men även allt bättre behandlingar bidrar till en förbättrad överlevnad.

Det är viktigt att tänka på att cancer är en individuell sjukdom som ser väldigt olik ut från person till person. Det går därför inte att jämföra ett sjukdomsfall med ett annat. Generellt sett har dödligheten av bröstcancer minskat; idag har vi bättre resurser och behandlingsmetoder för att bota cancer.  

Vilken typ av bröstcancer är farligast? 

Det finns flera olika sorters bröstcancer. Vanligt är att cancern börjar i mjölkgångarnas celler- detta kallas ductal cancer. Bröstcancern kan även uppstå i mjölkkörtlarna och då kallas det för lobulär cancer. 

Cancern kan växa olika snabbt hos olika kvinnor. Det finns varianter som växer snabbare än andra och tvärtom. Generellt sett brukar trippelnegativ bröstcancer (TNBC) ses som den aggressivaste typen av bröstcancer. Denna typ av cancer utgör dock endast cirka 10% av de totala fallen. 

Hur behandlas bröstcancer?

Bröstcancer kan behandlas på flera olika sätt. Tillsammans med olika specialister kommer din läkare fram till vilken behandling som passar dig bäst. Valet av behandling kan bero på en rad faktorer som vilken sorts bröstcancer du har och hur långt gången den är. 

Den vanligaste behandlingsmetoden är en operation där man tar bort en del av eller hela bröstet. Vid behov kan man även bli opererad i armhålan för att kontrollera ifall cancern spridit sig till lymfkörtlarna. Du kan även få någon typ av läkemedel innan operation i de fall där cancertumörer behöver krympas. 

Läkemedelsbehandling av bröstcancer är annars vanligt efter en operation. Detta görs för att få bort kvarvarande cancerceller. Den här typen av behandling ökar chansen att bli av med cancern och förebygger återkomsten av den. 

Andra vanliga behandlingar som vanligen ges efter operation är strålbehandling, hormonbehandling och cytostatikabehandling. Dessa behandlingar ges med syftet att minska risken för att sjukdomen ska komma tillbaka. 

För en särskild sorts bröstcancer, HER2-positiv, är behandling med speciella antikroppar, exempelvis Trastuzumab aktuellt.

Åter igen – olika typer av cancer kräver olika behandlingar. Din läkare kommer att informera dig om just dina förutsättningar. 

När ska man börja göra mammografi? 

Du kallas regelbundet till en undersökning när du är mellan 40 och 74 år. De flesta får därmed sin första kallelse när de är 40-41 år. Syftet med en mammografi är att upptäcka tidiga former av bröstcancer innan du hunnit få symptom. Du kan bli undersökt med mammografi oavsett brösttäthet, om du har bröstimplantat eller går på hormonbehandling. Är du yngre än 30 år brukar mammografi inte vara att föredra då körtelvävnaden i brösten kan vara så tät att röntgenbilderna blir suddiga. Då kan ett ultraljud ge säkrare svar. Det är däremot mycket ovanligt att få bröstcancer innan 30 års ålder.

Vi hoppas att du fick svar på några vanliga frågor om bröstcancer. Vi fungerar som en forskningsfond där erfarna forskare kämpar tillsammans varje dag för att bekämpa cancer. Vill du stödja vårt arbete? Stöd oss gärna i vårt arbete. Här hittar du information om hur du kan stödja vårt arbete.