Vår organisation

Styrelse

Ordförande

Roger Henriksson
Professor, överläkare

Vice ordförande

Elisabeth O Karlsson
Professor, överläkare

Ledamot

Anders Bergh
Professor, överläkare

Suppleant

Jörgen Olofsson
Sjukhusfysiker

Suppleant

Camilla Thellenberg-Karlsson
Överläkare

Adjungerad

Bertil Nordkvist

Lions Cancerforskningsfond

Ledamot

Martin Enqvist

Ledamot

Jan-Petter Olsson

Suppleant

Britta Olsson

Suppleant

Elisabeth Lindqvist

Forskningsnämnd

Ordförande

Pernilla Wikström
Professor

Per Fransson
Universitetslektor

Ledamot

Håkan Hedman
Adj professor

Ledamot

Florentin Späth
Läkare

Ledamot

Mikael Johansson
Lektor, överläkare

Ledamot

David Lindquist
Läkare

Ledamot

Daniel Öhlund
Läkare

Ledamot

Oskar Hemmingsson
Läkare

Ledamot

Björn Zackrisson
Professor

Ledamot

Bethany van Guelpen
Bitr universitetslektor

Ledamot

Michael Bergqvist
Adj professor

Ledamot

Basel Sitohy
Läkare

Ledamot

Anders Garpebring
Bitr universitetslektor

Ledamot

Pär Salander
Professor emeritus

Revisor

Ernst & Young

Förvaltare

Robur, Swedbank