De vanligaste cancersjukdomarna

Totala antalet cancerfall i Sverige är nu drygt 43 000 per år, jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Kvinnor

De vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor är: 1) bröstcancer (29%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) livmoderkroppscancer (6%), 4) lungcancer (5%), 5) skivepitelcancer (5%), 6) äggstockscancer (4%) och 7) malignt melanom (4%).

Bröstcancer

Den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor är bröstcancer som uppgår till drygt en fjärdedel av alla cancersjukdomar.

Mellan 5 till 10 procent av all bröstcancer anses ha ärftliga orsaker. Idag finns det goda möjligheter att bota eller hålla cancersjukdomen under kontroll. Bröstcancer behandlas vanligtvis med olika kombinationer av till exempel operation (där man nu ofta kan bevara bröstet), strålbehandling, cytostatika och anti-hormoner. I vissa fall räcker det med enbart operation.

Tjockt- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer kan idag ses som en välfärdssjukdom, eftersom det har blivit allt vanligare med stillasittande jobb samt kostvanor som består av mycket fett och lite fibrer.

Endast hälften av de som insjuknar kan botas. En stor anledning är att tjock- och ändtarmscancer är svår att upptäcka i ett tidigt stadium. Behandlingen består av operation och strålbehandling. Även cytostatika kan användas som tilläggsbehandling.

Underlivscancer

De olika formerna av underlivscancer är: äggstockscancer, livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.

Äggstockscancer är den sjätte vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. De flesta fallen påträffas i åldersgruppen 65 till 74 år. Risken att drabbas är större hos de kvinnor som aldrig fått barn. Livmoderkroppscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, främst äldre. Behandling sker med operation och eventuellt cytostatika samt strålbehandling. På grund av förbättrad kirurgiteknik och ny cytostatika har man idag goda chanser att klara sig.

Tack vare gynekologiska hälsokontroller kan man tidigt upptäcka och behandla Livmoderhalscancer, vilket har gjort att cancersjukdomen har blivit allt mer ovanlig i Sverige.

Lungcancer

Till skillnad från män fortsätter antalet lungcancerfall att öka bland kvinnor.

Medelåldern bland de kvinnor som drabbas är ca 64 år, men man ser att alltfler yngre kvinnor också drabbas. Den absolut största anledningen till lungcancer är tobaksrökning, och just den relativt sett stora användningen av tobak är orsaken till att antalet fall ökar bland kvinnor. Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är en form av hudcancer. I likhet med många andra cancersjukdomar drabbar denna framförallt äldre. Skivepitelcancer är lätt att bota, vilket gör att dödligheten är mycket låg. Vid behandling av Skivepitelcancer behöver man vanligtvis bara ta bort hudförändringarna genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.

Malignt melanom

Malignt melanom är den sjunde vanligaste cancersjukdomen och antalet som drabbas ökar snabbt. En stor anledning är troligtvis den ökade solexponeringen.

Idag har man goda möjligheter att bota cancersjukdomen, främst genom operation. Även andra behandlingar, såsom strålbehandling, cytostatika och olika former av immunoterapi, kan vara effektiva.

Män

De vanligaste cancersjukdomarna bland män är: 1) prostatacancer (31%), 2) tjock- och ändtarmscancer (12%), 3) lungcancer (8%), 4) cancer i urinblåsan (7%) och 5) skivepitelcancer (7%).

Prostatacancer

Den vanligaste cancersjukdomen bland män är prostatacancer som uppgår till nästan en tredjedel av alla cancersjukdomar.

Mellan 5 till 10 procent av all prostatacancer anses ha ärftliga orsaker. Idag finns det goda möjligheter att bota eller hålla cancersjukdomen under kontroll. Prostatacancer behandlas med operation eller strålbehandling. I många fall är det inte säkert att behandling behöver ges. Om prostatacancern har spridit sig till exempelvis skelettet, ges behandling med läkemedel som tar bort de manliga hormonerna. Näär prostatacancern har börjat växa igen ges olika former av strålbehandling och cytostatiska.

Lungcancer

Totalt sett är lungcancer den vanligaste cancersjukdomen. Bland män är lungcancer den tredje vanligaste cancersjukdomen.

Den absolut största anledningen till lungcancer är tobaksrökning.

Behandling sker med operation vid lokaliserad sjukdom. Vid många tillfällen används nu också strålbehandling och cytostatika.

Urinblåsecancer

Urinblåsecancer är vanligast bland män över 60 år.

Om cancern inte har spridit sig, utan bara finns i urinblåsan är prognosen god.

Vid ytliga tumörer hyvlas dessa bort och vid aggressiva sker behandling med operation eller strålbehandling. Behandling med cytostatika sker om cancersjukdomen har spridit sig.

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland yngre män, men den utgör endast 1 procent av alla cancersjukdomar bland män.

Tidigare var det svårt att bota testikelcancer, men idag botas över 90 procent. Behandling sker med operation eller cytostatika om cancern har spridit sig.