Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond satsar gemensamt 2021 över 12,5 miljoner på cancerforskning till forskare i norra Sverige. De största medlen går till forskare vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, men även till viktiga patientfokuserade projekt till andra kliniker i norra Sverige som bedriver cancervård och forskning. Bland alla projekten som nu erhållit medel kan nämnas följande;

Prostatacancer  1.450.000 kr

Cancer i bukspottskörtel   100.000 kr

Bröstcancer   575.000 kr

Leukemier och blodsjukdomar  250.000 kr

Mag- och tarmcancer  2.200.000 kr

Hjärntumörer   760.000 kr

Levercancer   150.000 kr

Njurcancer/urinblåsecancer   50.000 kr

Lungcancer   550.000 kr

Gynekologisk cancer   850.000 kr

Omvårdnad och bemötande   1.036.000 kr

Strålbehandling   1.324.000 kr

Övriga projekt inom cancerforskning  1.935.000 kr

Utrustning för flera olika projekt   1.302.000 kr